O nás

Účelom spoločnosti Well automation je dodávať bezproblémové a odolné technológie presne podľa vašich požiadaviek, pre váš zisk a produktivitu, aby stroje a automatizované výrobné linky vyrábali  bez prestojov s lepšou účinnosťou, spoľahlivo a s dlhou životnosťou.

Špecializujeme sa na dodávky komplexných technologických riešení pre mliekarne a potravinársky priemysel, ktoré dokážu vyriešiť vaše potreby.

Zameriavame sa na:

– dodávky nových strojov a liniek,

– inštaláciu, technickú podporu a školenie personálu.

– záručný a pozáručný servis,

– modernizáciu strojov a výrobných liniek,

– optimalizáciu a zlepšovanie,

– generálne opravy a opravy strojov a starých výrobných liniek.

Naše služby

Špecializujeme sa na dodávke kompletných technologických riešení pre mliekarne a potravinársky priemysel. Zameriavame sa na výrobu, modernizáciu, optimalizáciu a implementáciu vrátane inštalácie, programovania, uvedenia zariadenia do prevádzky, technickej podpory, školenia zamestnancov a popredajného servisu v tejto oblasti:

Food Processing Machinery

Complex solutions for food industry, supply of new production lines and machines, modemization, renovation, and repair of old one machines and production lines

Static Electricity

Removing problems caused by static electricity and cleaning material surfaces.

Automation and Optimisation

Machines and production lines parts in industrial automation. Checking the products, presence, position, completeness and products quality by intelligent smart cameras image processing. Accurate 2-dimentional and 3-dimentional(2D/3D) Measurement of products and checking product's dimensions with 2D/3D scanners. Optimizing of production and control processes to ensure the continuity of production.

Services and Consulting

Warranty and post-warranty service, modemization, improvement and optimization of production machines and lines. Delivering of engineering services, trainings, consulting and technical support to solve the needs of customers in industry.

Statická elektrina

Odstraňovanie problémov spôsobených statickou elektrinou a čistením povrchov materiálov.

Automatizácia a optimalizácia

Časti strojov a výrobných liniek v priemyselnej automatizácii. Kontrola výrobkov, kontrola prítomnosti, pozície, úplnosti a kvality výrobkov pomocou spracovania obrazu inteligentnými smart kamerami. Presné meranie 2- rozmerné a 3-rozmerné (2D/3D) meranie predmetov a kontrolu rozmerov predmetov s 2D/3D skenermi. Optimalizáciu výrobných a kontrolných procesov pre zabezpečenie plynulosti výroby.

Služby a poradenstvo

Záručný a pozáručný servis, modernizácia, vylepšenie a optimalizácia výrobných strojov a liniek. Dodávanie inžinierských služieb, školení, poradenstva a technickej podpory, ktoré riešia potreby zákazníkov v priemysle.

Vyberte stroj podľa

Complete Dairy Solutions

Packaging Technology and Technical Equipment

Heat Treatment of Food Products

Meat Processing Technologies

12

Years of Experience

125

Happy Clients

98

Profesional Skills

116

Profesional Skills

Referencie – Ako sme pomohli

Novinky

Testimonials

Žiadajte cenovú ponuku alebo zavolajte: +421 48 4152 678