Detegovanie miest, kde sú fólie zlepené

Detegovanie miest, kde sú fólie zlepené

 

Technické zadanie; problém: 

Zákazník potrebuje mať pri spracovaní obalových fólií detegované všetky miesta, kde sú fólie zlepené lepiacou páskou v rámci každého návinu. V chybnom mieste v rámci výrobného procesu je potrebné vyrezať zlý kus fólie. Po vyrezaní fóliu znova zlepia, označia a zapíšu v zázname. Robí sa to z toho dôvodu, aby náš zákazník odovzdal svojim odberateľom náviny obalovej fólie aj s informáciou, kde a koľko takýchto zlepení páskou sa v každom návine nachádza. Ak by odberateľ nedostal túto informáciu, hrozilo by, že pri balení produktov by sa miesto zlepenia dostalo do výrobného procesu. V baliarni zabalili produkt znehodnotenou fóliou a ten sa dostal ku konečnému spotrebiteľovi. Pri odosielaní fólií odberateľovi nemali informáciu o počte miest, kde zlepili dve fólie spolu v každom návine. Takto dodaný produkt odberateľ reklamoval.

Riešenie:

Well automation skonštruovala, dodala  a nainštalovala zariadenie, ktoré spoľahlivo rozpoznáva miesto zlepenia fólií a počíta miesta zlepenia.

Získaný úžitok:

Zákazník si naším riešením zabezpečil, že odberateľ fólie nemá dôvod reklamovať dodaný produkt, čím si zachoval svoje dobré meno z pohľadu kvality u svojich odberateľov.

No Comments

Post A Comment