Regulácia teploty plniacej suroviny

Regulácia teploty plniacej suroviny

 

Technické zadanie; problém:

Zákazník mal problém s kolísaním teploty plnky, ktorá je používaná pri výrobe potravín. Plnka je ohrievaná v nerezovom kotli s dvojitou stenou, kde prúdi teplá voda. Voda bola ohrievaná špirálou na vonkajšej stene kotla. Regulácia teploty bola založená na snímaní teploty steny kotla. Doterajší spôsob regulácie teploty plnky spôsoboval veľké kolísanie teploty plnky, a tým aj jej viskozity. Pri plnení tak dochádzalo buď k vytekaniu plnky alebo k upchávaniu plniacich trysiek.

Riešenie:

Spoločnosť Well automation dodala riešenie založené na snímaní teploty vody, ktorá cirkuluje medzi stenami kotla. Pomocou regulátorov a spínacích prvkov zariadenie reguluje teplotu vody a tým aj teplotu plniacej suroviny.

Získaný úžitok:

Pomocou tohto zariadenia Well automation zákazníkovi stabilizovala teplotu plnky na požadovanú hodnotu. Zákazník tak ušetril 1/3 času, ktorý predtým musel venovať čisteniu upchatých plniacich trysiek z dôvodu nedostatočnej teploty plnky. Stúpla tak kvalita produktu a znížili sa straty na kvalitnej plniacej surovine.

No Comments

Post A Comment