Náš tím

Vedenie firmy

Ing. Pavel Fiľo

Výkonný riaditeľ

pavel.filo@wellautomation.sk

+421 48 4701 260

+421 905 306 051

+421 48 4701 269

Oddelenie personalistiky

Asistentka výkonného riaditeľa, personalistka

personal@wellautomation.sk

+421 48 4701 260

+421 917 160 839

+421 48 4701 269

Oddelenie objednávok, skladu a expedície

Mgr. Branislav Krajčír

Riaditeľ oddelenia

info@wellautomation.sk

+421 48 4701 267

+421 48 4701 269

Oddelenie objednávok, skladu a expedície

Ing. Tomáš Slašťan

Referent oddelenia

info@wellautomation.sk

+421 48 4701 266

+421 48 4701 269

Oddelenie financií a účtovníctva

Andrea Antalová

Účtovníčka

ekonom@wellautomation.sk

+421 48 4701 264

+421 48 4701 269

Oddelenie propagácie - vzťahy s verejnosťou

Ing. Iana Bulygina

Referentka marketingu, propagácie a PR

marketing@wellautomation.sk

+421 905 844 139

+421 48 4701 269

Jonatan Michelík

Referent IT

marketing@wellautomation.sk

+421 48 4152 678

Oddelenie projektového manažmentu, elektroprojektant

Projektový manažér/elektroprojektant

Projektový manažér/elektroprojektant

project.manager1@wellautomation.sk