Kontrola prítomnosti a úplnosti dátumu na plechovkách

Kontrola prítomnosti a úplnosti dátumu na plechovkách

 

Technické zadanie; problém:

Kontrolu prítomnosti a úplnosti vytlačeného dátumu a šarže na spodnej strane plechovky zabezpečovali kamerové systémy od iného dodávateľa, ktoré nedokázali včas rozoznať neprítomnosť a neúplnosť údajov. Okrem toho zamestnanec spoločnosti vykonával raz za hodinu vizuálnu kontrolu prítomnosti a úplnosti údajov.

Riešenie:

Well automation dodala samostatné zariadenie, ktoré je schopné zabezpečovať kontrolu prítomnosti a úplnosti dátumu a šarže na spodnej strane plechoviek v objeme 500 ml a 550 ml pri plnej rýchlosti linky 40 000 plechoviek/hod. Zariadenie je schopné vyhodnocovať chyby a umožňuje záznam fotografií chybných produktov. Zariadenie je možné rýchlo a bez použitia náradia nastaviť do 2 požadovaných polôh: pre 500ml a 550ml plechovky.

Získaný úžitok:

Well automation vyvinula, skonštruovala a dodala samostatné automatizované kontrolné zariadenie, ktorým zákazníkovi zefektívnila a zautomatizovala výrobný proces. Týmto zariadením bola dosiahnutá absolútna spoľahlivosť, presnosť a rýchlosť pri kontrole úplnosti a prítomnosti požadovaných údajov. Kontrola prítomnosti dátumu, ktorá bola dovtedy vykonávaná vizuálne a ručne zamestnancom, je teraz zabezpečená cez inteligentné kamerové systémyZákazníkovi sme ušetrili približne 2 hodiny denne, ktoré strácal vizuálnou kontrolou produktu. Ročne tak ušetrí približne 3600 € a hlavne nemusí niesť riziko finančných pokút niekoľko desiatok tisíc EUR v prípade expedovania nedostatočne označených výrobkov na spotrebiteľský trh.

No Comments

Post A Comment