Kontrola prítomnosti dátumu trvanlivosti na PET fľaši

Kontrola prítomnosti dátumu trvanlivosti na PET fľaši

 

Technické zadanie; problém:

Pri procese tlačenia dátumu trvanlivosti na PET fľašu bielym atramentom dochádzalo k nahromadeniu atramentu v spodnej časti tlačovej trysky. To spôsobovalo vynechávanie tlače spodnej časti textu v riadku. Pokiaľ je dátum minimálnej trvanlivosti na výrobku nesprávne označený alebo neoznačený, hrozí podľa Zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách po vyvezení takéhoto produktu do obchodných reťazcov výrobcovi pokuta až do výšky 50 000 €.

Riešenie:

Spoločnosť Well automation dodala zariadenie s kamerovým systémom na kontrolu prítomnosti a úplnosti vytlačeného dátumu spolu so signalizáciou neúplne vytlačeného dátumu.

Získaný úžitok:

Zákazník získal spoľahlivú, presnú a rýchlu kontrolu prítomnosti vytlačeného dátumu trvanlivosti na PET fľaši. Zabezpečili sme mu okamžitú detekciu nedostatočne vytlačeného dátumu trvanlivosti na fľaši. S Well automation riešením ušetrí priemerne 1000 fliaš denne, ktoré pred inštaláciou kamerovej kontroly zákazník nemohol predať kvôli nedostatočnému označeniu produktu.

 

datum na pet flasi

No Comments

Post A Comment