Odstránili sme problém s nekvalitným úpletom lana.

Odstránili sme problém s nekvalitným úpletom lana.

Technické zadanie:

Pri výrobe lana dochádzalo k nekvalitnému úpletu lana. Tento problém viedol k oslabeniu nosnosti lana.

lano uplet 2

 

 

 

 

 

 

Riešenie:
Spoločnosť Well automation s.r.o. dodala riešenie na kľúč – kamerový systém, ktorý spoľahlivo kontroluje hrúbku upleteného lana a ďalšie indikátory naznačujúce nezhodný výrobok.

Získaný úžitok: 
Po detekcii chyby kamerou stroj zastane a zaradením spätného chodu sa lano rozpletie a opraví. Týmto spôsobom sa predíde produkcii nezhodného výrobku, ktorý by pred aplikáciou nášho riešenia skončil v drviči odpadu. Pre zákazníka to znamená výrazné zníženie nákladov a nárast produktivity o 8 %.

lano uplet

No Comments

Post A Comment