Well automation zabezpečila spoľahlivú kontrolu počtu vyvŕtaných dier a ich správnu hĺbku

Well automation zabezpečila spoľahlivú kontrolu počtu vyvŕtaných dier a ich správnu hĺbku

Technické zadanie; problém

Zákazník, ktorý vyrába drevený nábytok, potreboval kontrolovať počet vyvŕtaných dier v drevenej doske, ktorá sa posúva po dopravníku. Taktiež potreboval kontrolovať aj ich správnu hĺbku.

Riešenie

Spoločnosť Well automation dodala kompletné riešenie na kontrolu kvality vyrábaných drevených dosiek.

No Comments

Post A Comment