Well automation vytvorila spoľahlivý systém na kontrolu osadenie karosérie po prekládke.

Well automation vytvorila spoľahlivý systém na kontrolu osadenie karosérie po prekládke.

 

Technické zadanie; problém

Pri prekladaní karosérie automobilu z podlahového dopravníka na skid so štyrmi tŕňmi dochádzalo k nedostatočnému osadeniu karosérie na tento skidDôsledkom tohto nežiaduceho stavu bolo vychýlenie karosérie v horizontálnom smere pri prekladaní. Predná a zadná strana karosérie neboli vo vodorovnej línii. V prípade, že takto nesprávne uložená karoséria opustila prekladač, mohla vo výrobnej linke spôsobiť veľké škody či komplikácie.

Riešenie

Riešením problému od firmy Well automation je dodanie, inštalácia a naprogramovanie kamerového systému slúžiaceho na kontrolu osadenia karosérie po prekládke. Inštalácia má za účel informovať o nesprávnom osadení karosérie po prekládke ešte pred opustením pozície prekladača na valčekovom dopravníku.

Získaný úžitok

Zákazník sa vyhne zastaveniu kontinuálnej výroby, lebo nesprávne osadená karoséria je identifikovaná včas a na správnom mieste, kde sa dá uloženie karosérie jednoducho napraviť. Linkou kontinuálne prechádza jedna karoséria každé 2 minúty. Takže aj 5 min výpadky spôsobujú značné problémy pri plynulej produkcii. Účelom nainštalovaného systému je kontrola karosérií a zabránenie škodám, ktoré by vznikali, ak by zle uložená karoséria pokračovala vo výrobe, čím by vznikli dodatočné náklady na výrobu 1 karosérie.

No Comments

Post A Comment