Systém kontroly jadra produktu

Systém kontroly jadra produktu

 

Technické zadanie; problém: 

Zákazník vyrába produkty pre dámsku hygienu. Na linke majú výstupnú kvalitatívnu kontrolu, pri ktorej kontrolujú rozmery jadra produktu. Aktuálna kontrola nespĺňa všetky predpoklady na to, aby zvládla kontrolovať nový produkt. Čo sa týka zadania kontroly, požadovali kontrolovať rozmerové vlastnosti jadra produktu: začiatok a dĺžku produktu.

Riešenie:

Well automation dodala a namontovala zariadenie do výrobnej linky, ktoré obsahovalo snímače prítomnosti, pomocou ktorých zariadenie spoľahlivo rozpoznáva jadro produktu. Zariadenie obsahuje riadiaci a vyhodnocovací systém, ktorý je schopný detegované údaje vyhodnotiť a súčasne vyradiť nezhodný produkt pri plnej rýchlosti výrobnej linky.

Získaný úžitok:

Vďaka systému riadenia a kontroly je zákazník schopný s vysokou presnosťou vyhodnocovať požadované kvalitatívne parametre. Vytvorený systém obsahuje aj riadenie vyhadzovania zlých produktov. Well automation pomohla zákazníkovi zvládnuť kvalitatívnu kontrolu novo vyrábaného produktu. To znamená, že zákazník mohol bezproblémovo rozbehnúť výrobu úplne nového produktu.

No Comments

Post A Comment