Meranie spotreby čistenej vody

Meranie spotreby čistenej vody

 

Technické zadanie; problém:

Zákazník vyrába vodu s vysokou čistotou pre farmaceutické účely, ktorú okrem neho využíva viacero firiem v areáli závodu a preto chcel mať prehľad o spotrebe u jednotlivých spotrebiteľov. Zákazník požadoval, aby bol systém na meranie prietoku odolný voči sanitácii parou a materiálové vyhotovenie v súlade s príslušnými normami.

Riešenie:

Well automation dodala a nainštalovala systém na meranie prietoku s použitím prietokomera, ktorý je plne sanitovateľný aj parou a zároveň poskytuje dostatočnú presnosť merania. Hodnoty prietoku sa integrujú v PLC, ktoré zobrazuje celkové pretečené množstvá čistenej vody. Súčasťou dodaného zariadenia je doplnenie pneumatického ventilu pre uzatvorenie recirkulačnej vetvy v čase dopúšťania vody do zásobníka.

Získaný úžitok:

Zákazník má so zariadením Well automation prehľad o reálnej spotrebe čistenej vody, a tak môže spravodlivo rozpočítať náklady na jej prípravu medzi spotrebiteľov. Zákazník očakáva, že na základe presných meraní ušetrí až 30% vlastných nákladov na čistenú vodu.

No Comments

Post A Comment