Snímanie tlačených značiek pri výrobe obalov

Snímanie tlačených značiek pri výrobe obalov

 

Technické zadanie:

Náš zákazník pri výrobe obalov potlačuje produkty značkou recyklácie. Pri prechode potlačenej fólie nevedel zabezpečiť jej 100 % vycentrovanie. Z toho dôvodu sa stávalo, že sa kontrastnému snímaču, ktorý zákazník používal, kvôli jeho malej snímacej ploche značka stratila. To následne spôsobovalo prerušenie výrobného procesu.

Získaný úžitok:

Zákazník získal 100 % detekciu jeho tlačených značiek, čím si zabezpečil hladký priebeh výrobného procesu bez zbytočného zastavovania. Vďaka malým rozmerom môže snímač jednoduchšie umiestniť na požadované miesto. Čas pri prestavovaní linky si skrátil aj jednoduchým nastavovaním snímača v prípade grafickej zmeny tlačených značiek na produkte. Pri tejto výmene sme dokázali vďaka cene snímača oproti pôvodnému riešeniu do budúcnosti znížiť zákazníkove náklady až o 2/3.

No Comments

Post A Comment