Odstránenie usadeného materiálu zo sterilných clean boxov

Odstránenie usadeného materiálu zo sterilných clean boxov

 

Technické zadanie; problém:

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti farmaceutického priemyslu sa zaoberá výrobou liečiv a liečivých prípravkov. Výroba prebieha v sterilných clean boxoch, kde sa substrát melie na prášok a následne sa váži na presných váhach. Pri mletí materiálu dochádzalo k vzniku statickej elektriny, čo spôsobovalo lepenie materiálu na steny clean boxov. Výrobný proces sa často zastavoval a obsluha sa musela trápiť s čistením a ometaním sterilných boxov. Výrobe vznikali 25 % straty a jeden zamestnanec údržby musel boxy neustále čistiť.

Riešenie:

Do vnútra sterilných clean boxov Well automation nainštalovala ionizačné lišty, ktoré sú umiestnené pod horné veko boxu tak, aby čo najúčinnejšie eliminovali statickú elektrinu v celom priestore.

Získaný úžitok:

Po umiestnení ionizačných líst sa v ich dosahu prestala tvoriť nežiaduca statická elektrina, takže už nedochádza k zachytávaniu a lepeniu materiálu na steny boxov. Vďaka zariadeniu Well automation zákazník odstránil 25 % straty, ktoré boli spôsobené častým zastavením výroby a manuálnym čistením boxov.

No Comments

Post A Comment