Odstránenie pilín z povrchu profilov pri výrobe plastových okenných rámov

Odstránenie pilín z povrchu profilov pri výrobe plastových okenných rámov

 

Technické zadanie; problém:

V spoločnosti vyrábajúcej plastové duté profily potrebovali pri rezaní a posuve profilu na výrobnej linke eliminovať generovaný vysoký elektrický náboj. Ten zapríčiňoval lepenie pilín na povrch plastového profilu, ktoré pri následnom lepení dekoračnej fólie vytvárali hrbole a vydutiny. Z kvalitatívneho a estetického hľadiska museli byť tieto odchýlky odstránené, čím vznikal nadbytočný odpad materiálu a časté zastavenia výrobných liniek. Výrobe tým vznikali 25 % straty z celej produkcie.

Riešenie:

Zákazníkov problém a straty Well automation vyriešila inštaláciou ionizačnej čistiacej lišty. Umiestnená je nad bežiaci pás extrudovaného a už narezaného profilu, tesne pred procesom nalepovania dekoračnej fólie.

Získaný úžitok:

Súčasným pôsobením emisie iónov z lišty a jej integrovaného ofukovacieho zariadenia bol docielený bezchybný bezprašný povrch plastového profilu. Technológia Well automation odstránila produkciu nekvalitných výrobkov a tým odstránila 25 % straty z celkovej produkcie. Zákazník má podstatne menej výpadkov výroby.

No Comments

Post A Comment