Odstránenie prachu a nečistôt z plechu pri nanášaní fólie

Odstránenie prachu a nečistôt z plechu pri nanášaní fólie

 

Technické zadanie:

Náš zákazník mal problém so statickou elektrinou na dvoch svojich pracoviskách. Na panelovej linke pri pohybe panelov do strán dochádzalo medzi plechom a valčekovou traťou k nabíjaniu plechu statickou elektrinou. Na plech sa lepil prach a iné nečistoty, čo vadilo pri následnom nanášaní fólie. Preto bolo potrebné plech neustále čistiť, čo zbytočne zamestnávalo jedného pracovníka. Na druhom pracovisku, kde je umiestnený odihlovací stroj, ktorý sa pri odihlení hrany dielov s fóliou lepila na operátorov a všade po okolí. Aj tu bolo potrebné neustále čistenie a ometanie, čo zbytočne zamestnávalo jedného pracovníka a zdržovalo prevádzku, keďže bol stôl v čase čistenia nepoužiteľný po dobu 5 minút.

Získaný úžitok:

Pri panelovej linke Well automation zákazníkovi úplne odstránila prestoje a škody na materiáli. Pri odihlovacom stroji bol úplne odstránený elektrický náboj, čím sa orez prestal lepiť na zamestnancov a všade po okolí. Výsledkom riešení je nepretržitá prevádzka a ušetrenie 1 pracovníka obsluhy, ktorý bol predtým potrebný na neustále čistenie a ometanie pracoviska.

No Comments

Post A Comment