Meranie hladiny laku

Meranie hladiny laku

 

Technické zadanie:

Vo firme vyrábajú hliníkové tuby pre potravinárstvo a drogériu. V rámci inovácie v prevádzke hľadali riešenie na odmeriavanie hladiny laku v sude s podmienkou, že na displeji im bude priamo zobrazovať hodnotu, koľko kg laku majú ešte v sude, aby vedeli určiť spotrebu laku pri striekaní. Doteraz to riešili manuálne, hladinu odmerali pomocou metra a pomocou pomerovej tabuľky si to premenili na kg. Stávalo sa im, že nezmerali presne hladinu, alebo operátor to zle previedol na kg, a tým nemali presné informácie.

Získaný úžitok:

Presným meraním množstva laku v sude vie zákazník určiť, koľko laku spotreboval pri ktorej zákazke, a tým si vie ustrážiť náklady na výrobu tuby. Stávalo sa im, že pracovníci nesprávne zapísali množstvo spotrebovaného laku k jednotlivým zákazkám a až pri inventúre zistili, že im chýbajú stovky litrov laku, čo im spôsobovalo straty tisícov eur.

No Comments

Post A Comment