Meranie a natáčanie súčiastky robotom do presnej polohy na dopravníku

Meranie a natáčanie súčiastky robotom do presnej polohy na dopravníku

Zákazník v rámci vývoja rozhodol, že medzi dva obrábacie strojeumiestni robotickú ruku, ktorá bude prekladať súčiastky z dopravníkajedného stroja na dopravník druhého stroja. Pri prekladaní je potrebné,aby robotická ruka pootočila súčiastku o určitý uhol tak, aby zapasovalado prípravku na druhom dopravníku. Zákazník potreboval meracie zariadenie,ktoré spoľahlivo odmeria konkrétny uhol, o ktorý treba danú súčiastku pootočiťa pošle údaj do riadiaceho systému robotickej ruky.

Riešenie:
Na spoľahlivé meranie uhla spoločnosť Well automation
použila pre rozpoznávanie obrazu inteligentnú kameru.
Kamera rozpozná potrebné obrysy súčiastky a vypočíta uhol,
o ktorý je pootočená voči správnej polohe potrebnej pre uloženie
do prípravku na druhom dopravníku.
Získaný úžitok:
Kamerový a merací systém spolu s robotickou rukou teraz umožňuje
automatické prekladanie tisícok kusov súčiastok medzi obrábacími
strojmi v procese výroby. Firma ušetrila náklady na jedno pracovné
 miesto. Firma ušetrí 30 000 € ročne. Pracovník, ktorý predtým denne
prekladal tisícky kusov súčiastok, mohol byť presunutý na iné pracovisko
s vyššou pridanou hodnotou práce.
No Comments

Post A Comment