Odstránenie zlepovania fólie dokopy, jej trhanie pri odvíjaní fólie z rolky

Odstránenie zlepovania fólie dokopy, jej trhanie pri odvíjaní fólie z rolky

 

Technické zadanie:

Pri odvíjaní fólie z mäkčeného plastu z rolky a po jej následnej jemnej perforácii dochádzalo k silnému pôsobeniu elektrického náboja, ktorý pred navíjaním do finálnych rolí zlepoval fóliu dokopy, čo malo za následok  jej spätné navíjanie a trhanie. Tým bola znehodnotená celistvosť celého návinu. Trhanie fólie malo za následok významné zníženie produkcie a výrobe vznikali asi 15 % straty. Navyše dochádzalo k výbojom statickej elektriny do obsluhy až na vzdialenosť 200 mm.

Získaný úžitok:

Aplikáciou ionizačnej lišty sme zákazníkovi odstránili problém so zlepovaním fólie a pomohli sme mu eliminovať silný elektrický náboj. Well automation zabezpečila plynulú výrobu bez prestojov, žiaden odpad z pretrhnutých roliek a samozrejme kvalitné výrobky. Odstránila aj výboje, ktoré obsluha dostávala pri manipulácii s fóliou. Zákazník odhadol úsporu v objeme výroby na približne 15 %.

No Comments

Post A Comment