Detekcia prítomnosti drevenej dosky v prašnom prostredí

Detekcia prítomnosti drevenej dosky v prašnom prostredí

 

Technické zadanie; problém:

Zákazník vyrába drevené hranoly a výrobky z nich. Na stroji, kde spájajú a lepia dosky mali problém, že snímač od iného výrobcu nezistil prítomnosť dosky a následne sa stroj zastavil. Stávalo sa to hlavne vtedy, keď bola odrazka snímača zaprášená. Kvôli zaprášenej odrazke sa im stroj zastavil približne každých 15 minút, obsluha stroja musela snímač očistiť a opätovne stroj zapnúť, čo im zabralo zakaždým približne 5 minút.

Riešenie:

Well automation dodala zariadenie obsahujúce snímače polohy s infračerveným svetlom, takže zariadenie pracuje spoľahlivo aj v prašnej prevádzke. Zariadenie sme otestovali priamo u zákazníka. Zariadenie pracuje spoľahlivo počas celej doby prevádzky a prašné prostredie nemá vplyv na funkčnosť zariadenia.

Získaný úžitok:

Zákazník s riešením Well automation ušetril čas, ktorý potreboval na čistenie odrazky snímača. Vďaka použitiu reflexného snímača, ktorý dokáže spoľahlivo detegovať prítomnosť dosky aj v prašnom prostredí, sme vyriešili problém so zastavovaním stroja. Riešenie mu ušetrí približne 2 hodiny denne, ktoré obsluha strácala čistením snímača a opätovným spustením stroja. Výrobu sme zefektívnili o 25 %.

No Comments

Post A Comment