Detekcia dielov v procese odlievania

Detekcia dielov v procese odlievania

 

Technické zadanie; problém:

Zákazník, ktorý vyrába odliatky potreboval zrýchliť cykly odlievania dielov. Keď sa ukončí proces odlievania jeden robot produkt vyberie z formy a druhý robot začne mazanie formy. Mazanie sa môže začať až keď sa overí, že produkt naozaj formu opustil, aby druhý robot pri mazaní nenarazil na produkt, alebo časť produktu, ktorá zostala vo forme. Kontrola vybratia dielu sa vykonávala až v procese jeho spracovania. To bolo z pohľadu začatia mazania neskoro.

Riešenie:

Well automation skonštruovala, nainštalovala a dodala zariadenie obsahujúce špeciálnu senzorovú techniku priamo na ruku robota, ktorý vyberá diely z formy. Toto zariadenie bolo vyvinuté a skonštruované tak, že spoľahlivo deteguje časti dielov na akomkoľvek povrchu a pri rôznych uhloch snímania. Zariadenie obsahuje vyhodnocovací modul umiestnený v rozvádzači. Získané informácie zariadenie dodáva do riadiaceho systému robota. Riadiaci systém robota takto vie v okamihu vyberania dielov z formy vyhodnotiť, či boli diely vyberané správne a môže tak dať pokyn na začatie ďalšej výrobnej operácie.

Získaný úžitok:

Zákazník naším riešením získal úsporu času každého cyklu odlievania o 4 sekundy, vďaka čomu sa zvýšila produkcia výroby o 8 %. Týmto riešením Well automation zrýchlila cykly odlievania dielov a tak zabezpečila zvýšenie efektívnosti výrobného procesu.

No Comments

Post A Comment